Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Công tác Đoàn - Đội

Thăm đơn vị bộ đội kết nghĩa
Nhân ngày 22/12/ 2017 Liên đội, chi Đoàn, BGH nhà trường đã đến tặng hoa chúc mừng hai đơn vị bộ đội kết nghĩa là Tiểu đoàn 11 và Xưởng ...

  • Đại hội Liên đội
    Thực hiện theo chương trình công tác Đội năm học 2017-2018. Sáng ngày 16-10-2017 ...