Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Công tác Đoàn - Đội

Thăm đơn vị bộ đội kết nghĩa
Nhân ngày 22/12/ 2017 Liên đội, chi Đoàn, BGH nhà trường đã đến tặng hoa chúc mừng hai đơn vị bộ đội kết nghĩa là Tiểu đoàn 11 và Xưởng ...

  • Đại hội Liên đội
    Thực hiện theo chương trình công tác Đội năm học 2017-2018. Sáng ngày 16-10-2017 ...