Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Lệ
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tienlenle@gmail.com
Điện thoại: 01676565439
Địa chỉ:  Đường cách mạng tháng 8

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1767

Các tin khác