Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Lệ
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tienlenle@gmail.com
Điện thoại: 01676565439
Địa chỉ:  Đường cách mạng tháng 8

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 9151

Các tin khác