Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Hoạt động của nhà trường

Đội sữa chữa nóng lưới điện - Điện lực Đà Nẵng tặng quà cho 10 học sinh vượt khó
Vào giờ chào cờ sáng thứ 2 ngày 16/12/2019 Đội sữa chữa nóng lưới điện - Điện lực Đà Nẵng tặng 10 suất quà cho 10 học sinh vượt khó.

  • TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
    Sáng thứ 2 ngày 16/9/2019 vào tiết chào cờ đầu tuần sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng phối hợp với ban ATGT thành phố chọn trường Tiểu ...

  • Mắt sáng học hay
    Sáng ngày 11/5/2019 trường Tiểu học Ông Ích đường tổ chức tập huấn "Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh Tiểu học"

  • LỄ BẾ GIẢNG - PHÁT THƯỞNG
    Ngày 27 tháng 5 năm 2017 trường Tiểu học Ông Ích Đường tổ chức lễ Bế giảng - Phát thưởng - Tri ân - Ra trường cho học sinh lớp 5 và Bàn ...

Trang 1/3
1 2 3