Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Công đoàn

tổ 1 + bộ môn - trường TH Ông Ích Đường chăm sóc vườn hoa
Trường Tiểu học Ông Ích Đường: Ngày 27/01/2016 Tổ một + Bộ môn ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa của tổ.