Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Công đoàn

tổ 1 + bộ môn - trường TH Ông Ích Đường chăm sóc vườn hoa
Trường Tiểu học Ông Ích Đường: Ngày 27/01/2016 Tổ một + Bộ môn ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa của tổ.