Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Công đoàn

tổ 1 + bộ môn - trường TH Ông Ích Đường chăm sóc vườn hoa
Trường Tiểu học Ông Ích Đường: Ngày 27/01/2016 Tổ một + Bộ môn ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa của tổ.