Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Video

Lớp 1/3 - TH ông ích đường


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FOHLgqNXtp4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Lớp 4/2- TH ông ích đường


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VXNZ5bArCHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Hóa trang chi Võ Thị Sáu


Phóng sự trường TH Ông Ích Đường


Hát múa: Chắp cánh ước mơ


Múa: Ơn thầy - Thầy của chúng em


Múa: Cô giáo em là hoa E Ban


Chào mừng 20/11


be tap the duc


Cha tôi là kẻ nói dối